NiCa og Memory-effekt fra boken "Batteriskolen"
Mc Intercom
Hvordan virker en dimmer

Skjema til aktiv antennefordeler.  (Direkte nedlastning) 102 Kb
Skulle det mangle noe kan du maile meg, men siden jeg ikke er utdannet elektroniker kan jeg neppe svare på tekniske spørsmål.

 Tilbake til hovedsiden
Mc Intercom
Her ligger beskrivelse og pcb for intercom beregnet for MC. Den har to microfonerm en utenfor hjelmen for å fjerne støy som kommer utenfra. Jeg har ikke prøvd dette selv men håper å få tilbakemelding hvis noen prøver dette.
Dovnload MC Intercom beskrivelse
Download MC Intercom pcb ++
 
 

NiCa og Memory-effekt fra boken "Batteriskolen"
Mc Intercom
Hvordan virker en dimmer

 Tilbake til hovedsiden


NiCa og Memory-effekt fra boken "Batteriskolen"

Knapt noe begrep i batteriterminologien er så misforstått, feiltolket og fryktet som begrepet memory-effekt.  Fenomenet ble første gang oppdaget ved et batteri montert i en satellitt.  Batteriet var programmert inn i et svært nøyaktig og regelmessig belastningsmønster.  Oppladingen foregikk ved hjelp av et solcelle-system.  Utladestrøm og utladetid var uforandret gjennom en rekke sykluser, og oppladingen hadde den samme regelmessighet.  Ved hver utladning ble benyttet bare en del av batteriets kapasitet.  Batteriet ble derfor aldri helt utladet, da syklusen hele tiden foregikk på den øvredelen av utladekarakteristikken.  Etter en rekke slike sykluser ble det foretatt en full utladetest.  Da oppdaget man fenomenet som er vist i Fig.30. Da utladningen passerte pkt.  A som betegner vendepunktet for de tidligere utladningene, falt batterispenningen raskt ned til 1,0 volt pr. celle.  Cellene «husket» at ved dette punkt på utladekurven skulle utladningen stoppe, og reagerte da punktet ble passert.  Dette er grunnen til at begrepet har fått navnet memory-effekt.
Fortsatt utladning viste at det fremdeles var kapasitet i batteriet, og ved å fortsette til sluttspenning 0,6 volt pr. celle kunne praktisk talt hele kapasiteten utnyttes.  Til praktisk bruk er dette naturligvis for lav cellespenning.  Det som imidlertid er interessant i denne sammenheng er at etter denne komplette utladningen ble batteriet gitt en normal, full opplading.  En ny utladning viste nå at utladespenningen fulgte den normale utladekarakteristikk.  Cellene hadde nå «glemt» hva de tidligere «husket», og batteriet var blitt restituert.  Er man kjent med dette forhold, kan man sørge for at batterier i syklusdrift får en full utladning en gang i blant slik at de til en hver tid er funksjonsdyktige.
For batterier i backupdrift som kun er i operativt bruk når det en sjelden gang er strømbrudd på lysnettet, er frykten for memory-effekt totalt ugrunnet.  Det er dokumentert at memory-effekten kun inntreffer når utladningen avbrytes på nøyaktig samme punkt på utladekurven, og etter en rekke slike gjentatte sykluser.  En normal utlade / ladesyklus vil fjerne effekten.


 
 
 

NiCa og Memory-effekt fra boken "Batteriskolen"
Mc Intercom
Hvorda virker en dimmer

 Tilbake til hovedsiden


Hvordan virker en dimmer
Dimmer er en effektregulator beståede av RC kretsen p,c og en triac. Når nettspenninge går gjennom null begynner kondensatoren å lades opp, når spenningen har nådd ca. 0,7 volt trigges triacen og lampen tennes. Hvor langt ut i halvperiden triacen trigges bestemmes av potmeteret p, høy motstand lang tid og mye demping, lav motstand kort tid og lite demping.

Senere :
Skjema til fjernstyrt demper.


 
 
 

NiCa og Memory-effekt fra boken "Batteriskolen"
Mc Intercom
Hvordan virker en dimmer

Vil du skrive i gjesteboka mi ?
Vil du lese i gjsteboka mi ?
Tilbake til hovedsiden