Tilbake til hovedsiden
Tilbake
Prinsipp skjema over et 230 volts (IT) fordelingsnett


 

Prinsippskjema over et 400 volts (TN-C-S) fordelingssystem

For en hobbyelektriker kan det være verd å merke seg at hvis lasken mellom N og PE blir brudt vil vi få en ny krets som kan se slik ut:

Litt forenklet ser det slik ut:

Vi har nå fått en serie kobling mellom L1, 180 ohm last, 20 ohm last og L2.
Vi vil da få et spenningsfall over Tv på 360 V, og et spenningsfall over VVB på bare 40 V, det går garantert ikke bra.

Tilbake til hovedsiden
Tilbake